28 V 2022, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
fot. Maciej Czerski
14 XI 2021, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Poznań
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Ośko
fot. M. Ośko
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Ośko
fot. M. Ośko
fot. M. Ośko
fot. M. Ośko
5 VI 2021, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Poznań
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
plakat M. Leśkiewicz
plakat M. Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
fot. M Leśkiewicz
ORFEO/NEW OPERA EXPERIMENT
31 XII 2020, Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
23 X 2020, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Poznań
fot. Michał Leśkiewicz
fot. Michał Leśkiewicz
fot. Michał Leśkiewicz
fot. Michał Leśkiewicz
fot. Michał Leśkiewicz
fot. Michał Leśkiewicz
fot. Michał Leśkiewicz
fot. Michał Leśkiewicz
fot. Michał Leśkiewicz
fot. Michał Leśkiewicz
plakat Kasia Augustyniak
plakat Kasia Augustyniak
fot. Michał Leśkiewicz
fot. Michał Leśkiewicz
27 V 2019, Centrum Sztuki Dziecka/Scena Wspólna, Poznań
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
8 V 2019, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego / Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Poznań
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
fot. M. Leśkiewicz
30 III 2019, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Poznań
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
plakat Kasia Augustyniak
plakat Kasia Augustyniak
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
28 V 2018, Scena Wspólna, Poznań
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
24 X 2017, Scena Wspólna/Centrum Sztuki Dziecka, Poznań
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
28 V 2017, XXI Biennale Sztuki Dziecka, Poznań
22 IV 2017, 29th Music Biennale, Zagreb / Croatian National Theatre, Rijeka
1 IV 2017, Scena Robocza – Centrum Rezydencji Teatralnych, Poznań
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
fot. Jagoda Wasko
30 XII 2016, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Poznań
24 X 2016, Scena Wspólna, Poznań
27 V 2016, Republika Sztuki „Tłusta Langusta”, Poznań
plakat Kasia Augustyniak
plakat Kasia Augustyniak
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
fot. Maciej Zakrzewski
13 III 2016, Warszawska Opera Kameralna
18 XII 2015, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Poznań
30 I 2015, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Poznań
7 VI 2014, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Poznań
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
fot. K. Zalewska
6 XII 2013, XVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Maski”, Poznań
plakat Kasia Augustyniak
plakat Kasia Augustyniak
7 XII 2012, XVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Maski”, Poznań
fot. Julia Pertek
fot. Julia Pertek
fot. Julia Pertek
fot. Julia Pertek
fot. Julia Pertek
fot. Julia Pertek
14 X 2012, Poznań Slavic Fest
18 V 2012, Festiwal Nowa Siła Kuratorska, Poznań
10 XII 2011, XV Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Maski”, Poznań
4 VI 2011, Festiwal KuratorArt, Poznań
18 III 2011, VI Poznański Festiwal Wiosny
plakat Kasia Augustyniak
plakat Kasia Augustyniak
Back to Top