Conductor: Grzegorz Wierus
Stage director: Krzysztof Cicheński
Scenography: Magda Flisowska
Lights: Marek Rydian Roles:

Angel: Magdalena Wachowska/Urszula Cichocka
He: Hubert Walawski/Bartłomiej Szczeszek
Journalist: Julian Kuczyński/Maciej Ogórkiewicz
Narrator: Marcin Kluczykowski
Premiera: 7 czerwca 2014, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
Back to Top