Czytają: 
Laura Leish, Anna Prętka, Julia Kosek

Reżyseria: Krzysztof Cicheński

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
24 X 2016, Scena Wspólna, Poznań
Back to Top