Orfeo / New Opera Eksperyment to libretto operowe inspirowane przede wszystkim mitem o Orfeuszu i jego różnymi przetworzeniami (m.in. Monteverdi, Gluck, Cocteau) oraz projektem O.P.E.R.A. Experiment z 2011 roku, w którym błędnie zmierzono prędkość rozpędzonych cząsteczek jako przekraczającą szybkość światła.

„Eurydyka zniknęła/gdy Orfeusz odwrócił wzrok/była już o krok przed nim” – różne, gramatyczne wersje tego niemożliwego logicznie związku przyczynowo-skutkowego stały się punktem wyjścia dla
libretta poruszającego problem nieodwracalnych konsekwencji działań podejmowanych przez ludzi (i ludzkość), zdarzeń
losowych, przypadku i przeznaczenia, prawdopodobieństwa i konieczności. 

ZREALIZOWANO W RAMACH STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Back to Top