KRZYSZTOF CICHEŃSKI

PROJEKTY OPEROWE:
• „Młyn Djabelski. Biografia dzieła zapomnianego”, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, 2022.
• „Carmen. Toujours la mort”, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 2021.
• „Don Pasquale”, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 2021. 
• „Izolacja: Carmen, Don Giovanni, Don Pasquale”, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 2020. 
• „Gwiezdnik” J. Kordaczuk, Centrum Sztuki Dziecka/Scena Wspólna, Poznań, 2019.
• „Ofelia” J.F. Wojciechowski
Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 30 marca 2019.
• „Klothó. The Thread of the Tales” M. Kosecka Premiera: Music Biennale Zagreb/HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Chorwacja, 22 i 27 kwietnia 2017.
• „Die Fledermaus” J. Strauss (syn) Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 30 stycznia 2016.
• „Ariodante” G.F. Haendel Premiera: Warszawska Opera Kameralna, Warszawa, 13 marca 2016.
• „Pagliacci” R. Leoncavallo Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 31 stycznia 2015.
• „The Angel of the Odd” B. Coli Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 7 czerwca 2014.

SPEKTAKLE TEATRU AUTOMATON:
• „Nowa Wizja. Ekskluzje, akty, sublimacje” Premiera: Scena Robocza – Centrum Rezydencji Teatralnych w Poznaniu, kwiecień 2017.
• „Bachantki. Śmiech, skowyt i nowe Eleusis” Premiera: Republika Sztuki „Tłusta Langusta”, maj 2016.
• „Egzorcyści i terapeuci” Premiera: XVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Maski” w Poznaniu, grudzień 2013.
• „Spadkobiercy Geppetta” Premiera: XVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Maski” w Poznaniu, grudzień 2012.
• „Puzuk” wg Vaclava Havla Premiera: Poznań Slavic Fest, październik 2012.
• „Ekshumacja Kurki Wodnej” wg Witkacego Premiera: Festiwal Nowa Siła Kuratorska, Automaton Showroom, maj 2012.
• „Czerwona Planeta: Tygrys, Assasyn i martwa Cesarzowa” Premiera: XV Festiwal „Maski” w Poznaniu, grudzień 2011.
• „Inkorporacja mumii mojej praprababki Małgorzaty” Premiera: II Festiwal KuratorArt, UAM w Poznaniu, czerwiec 2011.
• „Seminaria immanentnej wiosny” Premiera: VI Festiwal Wiosny w Poznaniu, marzec 2011.
• „Nadobnisie i koczkodany” wg Witkacego Premiera: O.T. „Maski” w Poznaniu, styczeń 2008.

INNE PROJEKTY ARTYSTYCZNE:
• „Verbum Nobile/Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 
Reżyseria studenckiego spektaklu dyplomowego, Akademia Muzyczna w Poznaniu. Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 8 maja 2019.
• „Ofelia” Jerzy Fryderyk Wojciechowski 
Opieka reżyserska prezentacji opery w ramach 10. edycji konkursu Metafory Rzeczywistości. Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 21 października 2017.
• „Rec_in POL” Tomasz Kaczorowski 
Reżyseria czytania sztuki dla dzieci i młodzieży. Premiera: Scena Czytana/Scena Wspólna, 28 maja 2018.
• „Krzysztof Cover Baczyński” Piotr Przybyła 
Reżyseria czytania sztuki dla dzieci i młodzieży. Premiera: Scena Czytana/Scena Wspólna, 17 października 2017.
• „Gdzie jesteś Johnie Cage” 
Reżyseria koncertu dla dzieci. Premiera: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, 28 maja 2017.
• „Johanna” K. Chołoniewska Reżyseria czytania sztuki dla dzieci i młodzieży. Premiera: Scena Czytana/Scena Wspólna, październik 2016.
• „Kafka/Schulz: objawienia i herezje” 
Dramaturgia i scenografia do spektaklu baletowego. Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, grudzień 2015.
• „Próżność, queer, szaleństwo” 
spektakl, będący efektem zajęć „Etiudy teatralne” ze studentami Wiedzy o teatrze UAM. 
W ramach Forum „Maski” w Poznaniu, grudzień 2014.
• „Automaton showroom” festiwal zespołu, Poznań, maj 2012.
• „Archiwum aktorów” 
Instalacja-akcja, zrealizowana ze studentami Wiedzy o teatrze UAM, w ramach prowadzonych zajęć „Rzemiosło aktora”, Poznań, styczeń 2012.
• „Dla ukochanej/EGO” 
Spektakl muzyczny, performans z udziałem uczestników Festiwalu Studio Zduny, Zduny, luty 2008.

STYPENDIA:
• 07-12 2020 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (libretto „Orfeo / New Opera Experiment”)
• 07-12 2013 Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (spektakl Teatru Automaton „Egzorcyści i terapeuci”)

PUBLIKACJE:
• O teatrze dla młodzieży 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/249582.html [dostęp 12.11.2017].
• Doroczne spotkania dramaturgów 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/228654.html [dostęp 12.11.2017]
• Barok, fałda i język afektów – koncepcje dramaturgiczne w „Ariodante” G.F. Haendla, [w:] program do spektaklu operowego, Warszawa 2016.
• Kafka/Schulz: objawienia i herezje, program do spektaklu baletowego, Poznań 2015.
• Figura i doświadczenie Autora w dramatach Tadeusza Różewicza, „Pamiętnik Teatralny” 2013, nr 3-4.
• Dramat i performans. Wokół „polskiego paradygmatu performatywnego” (na przykładzie twórczości dramaturgicznej Tadeusza Różewicza), [w:] Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013.
• Andrzej Falkiewicz – od człowieka teatru do człowieka teatralnego, [w:] „Nie przeczytane”. Studia o twórczości Andrzeja Falkiewicza, red. J. Borowiec, Wrocław 2013.
• Doświadcze(/a)nie dramatu w „Teatrze niekonsekwencji” Tadeusza Różewicza, [w:] Nowe historie 03. Nowe Biografie, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, Warszawa 2012.
• Poznańscy aktorzy na warszawskich scenach – nadzieje na sukces czy stracone szanse?, „Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 1.
• Bliscy wciąż Nieznajomi, „Teatr” 2008, nr 1.

DYDAKTYKA:
• Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – prowadzenie zajęć na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii: Wybrane zagadnienia z historii teatru i dramatu, Propedeutyka reżyserii, Analiza tekstu dramatycznego, zajęcia po angielsku w ramach programu Study in English (Propaedeutic of Theatre Directing, Dramatic Text Analysis), opieka merytoryczna nad spektaklami studenckimi „Nie-boska komedia” i „Oresteja” (w latach 2014-obecnie).
• Akademia Muzyczna w Poznaniu – prowadzenie zajęć na Wydziale Wokalno-aktorskim: Warsztat aktorski, opieka reżyserska nad spektaklem dyplomowym (w latach 2018-2019).
• Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – prowadzenie dyskusji w ramach projektu Scena Czytana oraz paneli dyskusyjnych podczas Warsztatów Dramatopisarskich w Obrzycku, opieka nad spektaklem młodzieżowym Klubu przy Wspólnej „Batalia o Kasę” (w latach 2014-2019)
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzenie zajęć na kierunku Wiedza o teatrze: Rzemiosło aktora, Etiudy teatralne, Pojęcia estetyczne, Teatr dzisiejszy, Teatr społeczności lokalnych, Scenariusz w teatrze amatorskim (w latach 2011-2015)

KONFERENCJE:
• Udział w panelu dyskusyjnym: Czyja opera? Rola i znaczenie reżysera we współczesnym teatrze operowym, Seminarium interdyscyplinarne – Jak badać operę?, 28 września 2015, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.
• Udział w panelu dyskusyjnym: Dlaczego reżyser jest potrzebny operze i co ma do tego interpretacja? Międzynarodowa Konferencja Operologiczna, 15-17 marca 2015, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
• Referat: Opera i kultura popularna – dialog czy spór?, konferencja Muzyka w przestrzeni publicznej vol. 2, 13 – 14 czerwca 2014, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych UAM
• Referat: Performatywne zapisy doświadczenia, Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa On-line/Off-line – tekst a doświadczenie. O pisaniu jako stylu życia, 13-14 czerwca 2013, Łódź, Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej UŁ.
• Referat: Kryzys reprezentacji i filozofie współczesnego aktora. Wokół poszukiwań teatralnych Anatolija Wasiljewa i René Pollescha, międzynarodowa konferencja pt. Słowianie, my lubim… teatr, 16-17 maja 2013, Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM.
• Referat: W stronę polskiego paradygmatu performatywnego – próby otwarcia (na przykładzie „Kartoteki”, „Kartoteki rozrzuconej” i twórczości dramatycznej Tadeusza Różewicza), ogólnopolska konferencja pt. Estetyka sztuk performatywnych, 21-23 maja 2012, Kraków, Instytut Filozofii UJ.
• Referat: Andrzej Falkiewicz – od człowieka teatru do człowieka teatralnego, Ogólnopolska Konferencja poświęcona Andrzejowi Falkiewiczowi, 12,13 kwietnia 2012, Poznań, IFPiK UAM.
• Referat: Doświadcze(/a)nie dramatu w „Teatrze niekonsekwencji” Tadeusza Różewicza, konferencja w Instytucie Teatralnym im Z. Raszewskiego w Warszawie, 28-29 listopada 2011.

WYKSZTAŁCENIE:
• 2005 – 2010 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Międzykierunkowe Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne,
ukończone z wynikiem bardzo dobrym
(jednolite, stacjonarne studia magisterskie).
Kierunki: Wiedza o teatrze (wiodący), Filologia Polska, Filologia Romańska, Kulturoznawstwo, Kognitywistyka.
Praca dyplomowa pod kierunkiem prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej: Doświadczenie teatru i rozgrywanie dramatu w „Teatrze Niekonsekwencji” Tadeusza Różewicza
Wyróżnienie w konkursie UAM na najlepszą pracę magisterską.
• 2008 – 2009 Universite Paris-Est, Marne-la-Vallee, Paryż
Studia na kierunku Lettres Modernes, w ramach programu LLP Erasmus.

JĘZYKI:
Polski (język ojczysty)
Angielski (biegły w mowie i w piśmie)
Francuski (biegły w mowie i w piśmie)
Back to Top