KRZYSZTOF CICHEŃSKI

PROJEKTY OPEROWE:

• "Młyn Djabelski. Biografia dzieła zapomnianego", spektakl inspirowany operą L. Różyckiego, reżyseria, scenografia, muzyka, światło, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2022
• "Carmen. Toujours la mort", G.Bizet/T.Rożynek, koncepcja, reżyseria, Teatr Wielki, Poznań 2021
• "Tytuł, na który mamy nadzieję", A.Yakushau, libretto, współpraca reżyserska, opieka tutorska projektu w ramach programu Gaude Polonia (NCK, MKDNiS), CK Zamek, Poznań 2021
• "Don Pasquale", G. Donizetti, koncepcja, reżyseria, Teatr Wielki, Poznań 2021
• "ORFEO / New Opera Experiment", libretto, Stypendium MKiDN, 2020
• "Izolacja: Carmen, Don Giovanni, Don Pasquale", koncepcja, reżyseria, Teatr Wielki, Poznań 2020
• "Paria", St. Moniuszko, reżyser asystujący w realizacji Grahama Vicka, Teatr Wielki, Poznań 2019
• "Straszny Dwór/Verbum Nobile", St. Moniuszko, reżyseria, Akademia Muzyczna w Poznaniu 2019
• "Gwiezdnik", J. Kordaczuk, reżyseria, Centrum Sztuki Dziecka/Scena Wspólna, Poznań 2019
• "Ofelia", J.F. Wojciechowski, reżyseria, Teatr Wielki, Poznań 2019
• "Klothó. The Thread of the Tales", M. Kosecka, reżyseria, Music Biennale Zagreb/Croatian National Theatre in Rijeka, Chorwacja 2017
• "Zemsta Nietoperza", J. Strauss (syn), reżyseria, Teatr Wielki, Poznań 2016
• "Ariodante", G.F. Haendel, reżyseria, scenografia, Warszawska Opera Kameralna, Warszawa 2016
• "Pagliacci", R. Leoncavallo, reżyseria, Teatr Wielki, Poznań 2015
• "The Angel of the Odd", B. Coli, reżyseria, Teatr Wielki, Poznań 2014

SPEKTAKLE TEATRU AUTOMATON:

• "Nowa Wizja. Ekskluzje, akty, sublimacje", Scena Robocza, Poznań 2017
• "Bachantki. Śmiech, skowyt i nowe Eleusis", Republika Sztuki „Tłusta Langusta", Poznań 2016
• "Egzorcyści i terapeuci", XVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Maski”, Poznań 2013
• "Spadkobiercy Geppetta", XVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Maski”, Poznań 2012
• "Puzuk" wg Vaclava Havla, Poznań Slavic Fest 2012
• "Ekshumacja Kurki Wodnej" wg Witkacego, Festiwal Nowa Siła Kuratorska, Poznań 2012
• "Automaton showroom", festiwal zespołu, Poznań 2012
• "Czerwona Planeta: Tygrys, Assasyn i martwa Cesarzowa", XV Festiwal „Maski”, Poznań 2011
• "Inkorporacja mumii mojej praprababki Małgorzaty", II Festiwal KuratorArt, UAM, Poznań 2011
• "Seminaria immanentnej wiosny" wg Roericha/Strawińskiego, VI Festiwal Wiosny, Poznań 2011
• "Nadobnisie i koczkodany" wg Witkacego, O.T. „Maski”, Poznań 2008

INNE PROJEKTY ARTYSTYCZNE:
• "...when meadow, grove, and stream...", instalacja sound artowa, CK ZAMEK, Poznań 2023 
• "Callar y quemarse", scenografia, muzyka do instalacji, Republika Sztuki "Tłusta Langusta", Poznań 2023
• "Motyw rzeka", prowadzenie warsztatów międzypokoleniowych na barkach rzecznych i reżyseria spektakli z udziałem uczestniczek i uczestników, Wrocław, Cigacice, Bydgoszcz 2018
• "[REK]in Pol", T. Kaczorowski, reżyseria czytania sztuki, Scena Wspólna, Poznań 2018
• "Ofelia", J.F. Wojciechowski, opieka reżyserska czytania performatywnego w ramach 10. edycji konkursu Metafory Rzeczywistości, Poznań 2018
• "Krzysztof Cover Baczyński", P. Przybyła, reżyseria czytania sztuki, Scena Wspólna, Poznań 2018
• "Gdzie jesteś Johnie Cage?", reżyseria koncertu dla dzieci, CSD w Poznaniu 2017
• "Johanna", K. Chołoniewska, reżyseria czytania sztuki, Scena Wspólna, Poznań 2017
• "Kafka/Schulz: objawienia i herezje", dramaturgia i scenografia baletu, Teatr Wielki w Poznaniu 2015

STYPENDIA:
• 01-09 2024 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt Ghosting / Dziady)
• 04-05 2023 Stypendium Erasmus+ for Teachers 
(wykład i warsztaty na Academia Ligustica di Belle Arti, Genova)
• 07-12 2020 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (libretto „Orfeo / New Opera Experiment”)
• 07-12 2013 Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (spektakl Teatru Automaton „Egzorcyści i terapeuci”)

PUBLIKACJE:
• O teatrze dla młodzieży 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/249582.html [dostęp 12.11.2017].
• Doroczne spotkania dramaturgów 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/228654.html [dostęp 12.11.2017]
• Barok, fałda i język afektów – koncepcje dramaturgiczne w „Ariodante” G.F. Haendla, [w:] program do spektaklu operowego, Warszawa 2016.
• Kafka/Schulz: objawienia i herezje, program do spektaklu baletowego, Poznań 2015.
• Figura i doświadczenie Autora w dramatach Tadeusza Różewicza, „Pamiętnik Teatralny” 2013, nr 3-4.
• Dramat i performans. Wokół „polskiego paradygmatu performatywnego” (na przykładzie twórczości dramaturgicznej Tadeusza Różewicza), [w:] Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013.
• Andrzej Falkiewicz – od człowieka teatru do człowieka teatralnego, [w:] „Nie przeczytane”. Studia o twórczości Andrzeja Falkiewicza, red. J. Borowiec, Wrocław 2013.
• Doświadcze(/a)nie dramatu w „Teatrze niekonsekwencji” Tadeusza Różewicza, [w:] Nowe historie 03. Nowe Biografie, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, Warszawa 2012.
• Poznańscy aktorzy na warszawskich scenach – nadzieje na sukces czy stracone szanse?, „Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 1.
• Bliscy wciąż Nieznajomi, „Teatr” 2008, nr 1.

DYDAKTYKA:
• Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – prowadzenie zajęć na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii: Wybrane zagadnienia z historii teatru i dramatu, Propedeutyka reżyserii, Analiza tekstu dramatycznego, zajęcia po angielsku w ramach programu Study in English (Propaedeutic of Theatre Directing, Dramatic Text Analysis), opieka merytoryczna nad spektaklami studenckimi „Nie-boska komedia” i „Oresteja”, prowadzenie warsztatów scenograficznych "Presence" i Non-human" (w latach 2014-obecnie).
• Fundacja Na Marginesie, prowadzenie dyskusji po spektaklach (w latach 2019-obecnie)
• Akademia Muzyczna w Poznaniu – prowadzenie zajęć na Wydziale Wokalno-aktorskim: Warsztat aktorski, opieka reżyserska nad spektaklem dyplomowym (w latach 2018-2019).
• Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – prowadzenie dyskusji w ramach projektu Scena Czytana oraz paneli dyskusyjnych podczas Warsztatów Dramatopisarskich w Obrzycku, opieka nad spektaklem młodzieżowym Klubu przy Wspólnej „Batalia o Kasę” (w latach 2014-2019)
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzenie zajęć na kierunku Wiedza o teatrze: Rzemiosło aktora, Etiudy teatralne, Pojęcia estetyczne, Teatr dzisiejszy, Teatr społeczności lokalnych, Scenariusz w teatrze amatorskim (w latach 2011-2015)

KONFERENCJE:
• Udział w panelu dyskusyjnym: Czyja opera? Rola i znaczenie reżysera we współczesnym teatrze operowym, Seminarium interdyscyplinarne – Jak badać operę?, 28 września 2015, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.
• Udział w panelu dyskusyjnym: Dlaczego reżyser jest potrzebny operze i co ma do tego interpretacja? Międzynarodowa Konferencja Operologiczna, 15-17 marca 2015, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
• Referat: Opera i kultura popularna – dialog czy spór?, konferencja Muzyka w przestrzeni publicznej vol. 2, 13 – 14 czerwca 2014, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych UAM
• Referat: Performatywne zapisy doświadczenia, Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa On-line/Off-line – tekst a doświadczenie. O pisaniu jako stylu życia, 13-14 czerwca 2013, Łódź, Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej UŁ.
• Referat: Kryzys reprezentacji i filozofie współczesnego aktora. Wokół poszukiwań teatralnych Anatolija Wasiljewa i René Pollescha, międzynarodowa konferencja pt. Słowianie, my lubim… teatr, 16-17 maja 2013, Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM.
• Referat: W stronę polskiego paradygmatu performatywnego – próby otwarcia (na przykładzie „Kartoteki”, „Kartoteki rozrzuconej” i twórczości dramatycznej Tadeusza Różewicza), ogólnopolska konferencja pt. Estetyka sztuk performatywnych, 21-23 maja 2012, Kraków, Instytut Filozofii UJ.
• Referat: Andrzej Falkiewicz – od człowieka teatru do człowieka teatralnego, Ogólnopolska Konferencja poświęcona Andrzejowi Falkiewiczowi, 12,13 kwietnia 2012, Poznań, IFPiK UAM.
• Referat: Doświadcze(/a)nie dramatu w „Teatrze niekonsekwencji” Tadeusza Różewicza, konferencja w Instytucie Teatralnym im Z. Raszewskiego w Warszawie, 28-29 listopada 2011.

PRODUKCJA I KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ:
• 2005 – 2019 Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych:
Wiceprezes, koordynator projektu warsztatów teatralnych "teatr/działanie”
• 2007 – 2010 Fundacja Nuova:
Koordynacja Festiwalu Wiosny w Poznaniu w całości poświęconego interpretacjom "Święta Wiosny" Strawińskiego, produkcja spektakli i koncertów w ramach III-VIII edycji Festiwalu, produkcja koncertów w ramach Poznań Live Festival, koordynacja wolontariatu, prowadzenie paneli dyskusyjnych
• 2005 – 2010 Okazjonalnie: Produkcja i koordynacja wydarzeń kulturalnych w CK ZAMEK w Poznaniu (m.in.Festiwal Ethno Port), koordynacja wolontariatu podczas Festiwalu Teatralnego „Maski” w
Poznaniu, produkcja spektakli dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
• 2005 – 2007 Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA: Produkcja spektakli i koncertów w ramach festiwali MALTA, Nostalgia i Tzadik

WYKSZTAŁCENIE:
• 2011 – 2017 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk (przerwane)
• 2005 – 2010 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Międzykierunkowe Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne,
(jednolite, stacjonarne studia magisterskie).
Kierunki: Wiedza o teatrze (wiodący), Filologia Polska, Filologia Romańska, Kulturoznawstwo, Kognitywistyka.
Praca dyplomowa pod kierunkiem prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej: Doświadczenie teatru i rozgrywanie dramatu w „Teatrze Niekonsekwencji” Tadeusza Różewicza
Wyróżnienie w konkursie UAM na najlepszą pracę magisterską.
• 2008 – 2009 Universite Paris-Est, Marne-la-Vallee, Paryż
Studia na kierunku Lettres Modernes, w ramach programu LLP Erasmus.

EDUKACJA PRAKTYCZNA:
• 2013 – 2014 Warsztaty reżyserii operowej: Laboratorium Teatru Operowego, Teatr Wielki w Poznaniu
• 2005 – 2010 Warsztaty aktorskie i teatralne: The Living Theater/USA, Chorea/PL, Biomechanika Meyerholda/DE, Cartoucherie/FR
• 2005 Warsztaty dramaturgiczne: Festiwal Szekspirowski, Gdańsk
• 2000 – 2008 Warsztaty muzyczne i taneczne: Dom Bretanii, CK Zamek, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
• 2003 – 2004 Warsztaty dramatopisarskie i nauka metodą dramy: ASSITEJ, Warszawa
• 1996 – 1999 Aktor dziecięcy w Teatrze Nowym w Poznaniu

JĘZYKI:
Polski (język ojczysty)
Angielski (biegły w mowie i w piśmie)
Francuski (biegły w mowie i w piśmie)
Back to Top