KRZYSZTOF CICHEŃSKI

BIO PL
BIO ENG
TEATR AUTOMATON
DONSILENCIO


PRÓŻNOŚĆ, QUEER, SZALEŃSTWO

KC - 4 grudnia, 2014 - teaching /

Biały to kolor władców próżności.
Niebieski – queerowej arystokracji.
Czerwony – rozpala tłum do szaleństwa.

„Próżność, queer, szaleństwo” to próba nadania struktury widowiska wybranym ćwiczeniom indywidualnej i grupowej improwizacji, które stanowiły fundament działań warsztatowych w ramach zajęć „Etiudy teatralne”. Kontrolowany chaos, umożliwiający uczestnikom odkrywanie własnej ekspresji i przekraczanie barier prywatnej i społecznej konwencji bycia w świecie wyzwolił rewolucyjną energię, która okazała się przewrotnie współbrzmieć z, wydawałoby się anachronicznymi, wartościami równości, wolności i braterstwa. Pokaz pracy warsztatowej stał się jednocześnie kolejnym wyzwaniem, ćwiczeniem, którego metaforyczny sens sprowadza się do pytań: czy rewolucję można obserwować z pozycji widza? Czy publiczność – reprezentująca w pewnym sensie porządek społeczny – stłamsi i zatrzyma rewolucyjny zew? Czy może przyłączy się do rebeliantów?
U podstaw koncepcji warsztatów teatralnych leżało głęboko zakorzenione przekonanie o performatywnym charakterze tożsamości i wszelkiej działalności ludzkiej:
W której ze sfer, rzeczywistej czy kreowanej, jesteśmy bardziej „sobą” i czy „bycie sobą” nie jest wizją utopijną?

Pokaz pracy warsztatowej: 4 grudnia 2014 O.T. „Maski”, Poznań

Uczestnicy: studentki i studenci II roku Wiedzy o teatrze UAM
Prowadzenie: Krzysztof Cicheński