KRZYSZTOF CICHEŃSKI

BIO PL
BIO ENG
TEATR AUTOMATON
DONSILENCIO


MIĘDZYNARODOWE ARCHIWUM AKTORÓW

KC - 18 stycznia, 2012 - teaching /

Wraz z uroczystym otwarciem pierwszego na świecie Międzynarodowego Archiwum Aktorów, rozpoczyna się w teatrologii nowa epoka – historia teatru 3.0. W Collegium Maius, z inicjatywy Zakładu Cyber-archeologii Stosowanej (Teatr Automaton) oraz przy współpracy Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk UAM w Poznaniu, powstaje wyjątkowy zbiór wielkich artystów sceny XIX i początku XX wieku. Archiwum udostępnia użytkownikom specjalnie spreparowane postaci (poprzez wypełnienie stosownych deklaracji, oświadczeń o przepisach BHP oraz tradycyjnego rewersu), umożliwiając tym samym obcowanie z historią teatru na żywo, kontakt z głównymi bohaterami teatralnych dziejów. Trwają obecnie prace konserwatorskie, we współpracy z zespołem bio-amatorów, które pozwoliłyby wydłużyć czas rozmowy, a w przyszłości także wypożyczanie aktorów do domu. Póki co zbiory udostępniane są do korzystania na miejscu, w czasie ściśle wyznaczonym przez pracowników archiwum. Ze względu na zastosowaną technologię, której wybór podyktowany był także warunkami finansowymi, ożywienie zamówionego wolumenu trwa od 3 do 7 minut, w zależności od kondycji wydobytego ciała i możliwości rekonstrukcji jego ośrodkowego układu nerwowego.

Pokaz pracy: 18 stycznia 2012
Collegium Maius UAM, Poznań
Otwarte podsumowanie zajęć „Rzemiosło aktora”

Uczestnicy: studenci II roku Wiedzy o teatrze UAM
Prowadzenie: Krzysztof Cicheński
Muzyka: Marta Knaflewska