Dzień: 4 czerwca 2020

ORESTEJA

„Oresteja – kolaż dramatyczny” wg trylogii Ajschylosa. Spektakl powstał w ramach zajęć, które prowadzę na drugim roku Scenografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – Analiza tekstu dramatycznego i Propedeutyka reżyserii. Planowaliśmy jego teatralną […]